Available courses

    Nauczyciel zapozna się z możliwością tworzenia obwodów oraz prostych przyrządów, które wykorzystują zależności między wielkościami fizycznymi poznanymi w szkole podstawowej.

    Inspirowani bardzo aktualnymi potrzebami środowisk szkolnych, zgłoszonymi przez pedagogów pracujących w sieci współpracy Pedagodzy Szkolni w bieżącym roku szkolnym, mając jednocześnie na uwadze odpowiedzialności ludzi dorosłych za dobro dzieci, krajowe i ponadnarodowe uregulowania sytuacji dzieci cudzoziemskich oraz specyficzną rolę systemów oświatowych w procesach zwalczania wykluczenia oraz społecznej integracji migrantów, uruchamiamy dla wszystkich zainteresowanych osób otwarty kurs na platformie Moodle.