Available courses

    Nauczyciel zapozna się z możliwością tworzenia obwodów oraz prostych przyrządów, które wykorzystują zależności między wielkościami fizycznymi poznanymi w szkole podstawowej.